Veste til børnehaver
De daginstitutioner, der deltog i forårets Ren By uge har efterfølgende fået tilbud om at få besøg af borgmesteren med uddeling af trafiksikre veste med det nye REN BY HVER DAG  logo. Vestene kan bruges når institutionerne indsamler affald samt til øvrige ture. En medarbejder fra Affald og Genbrug og Grøn Guide deltager på skift i besøgene med et oplæg for børnene.   Frem til 19.11 har 16 daginstitutioner fået besøg. Tilbud om at låne en trækvogn og få uddelt trafiksikre veste af borgmesteren blev omtalt på et møde for daginstitutionsledere i august. Foto Jakob Müller.

Trækvognen
Hold Danmark Rent kampagnen har fået øje på den i Gentofte udviklede trækvogn til indsamling/sortering af affald. En medarbejder fra kampagnesekretariatet  har været på besøg og beset trækvognen  og tilbyder nu de kommuner,  der er med i kampagnen, en tilsvarende model.

Mostpresning i efteråret
Grøn Guides to mostpresseren har været meget brugt i sensommeren og efteråret. Den 5. september deltog Grøn Guide på Vangede festival med mostpresseudstyret  samt med info om kampagnen Giftfri Have.

På Gentoftenatten var mostpresserne med på Dyssemarked på Dyssegård Kombibliotek. Rigtig mange børn deltog i aktiviteten og der blev uddelt over 300 smagsprøver af friskpresset æblemost. I efterårsferien var GG og udstyret på rundtur til bibliotekerne. Foto er fra Jægersborg Bibliotek og taget af Birgitte Kuld Jensen.

Papirværksted på genbrugsstationen
Grøn Guide afholder løbende papirworkshops i formidlingslokalet i genbrugsstationen. Workshoppen er for skoleklasser og storbørnsgrupper. I workshoppen arbejder børnene med at fremstille papir ud af brugte papirmaterialer. Foto er taget af Christina Bronée.

Plantedage i daginstitutioner
GG har lavet planteaktiviteter i flere daginstitutioner hen over sommeren og efteråret. I en af institutionerne er vi ved at etablere et bed med forårsblomstrende planter – til gavn for humlebier og andre enlige bier der er tidligt fremme i foråret.

PR
Efter oprettelsen af en facebookside for projektet bruger GG i stigende grad denne side i PR øjemed . Der er brugt et mindre beløb  på annoncering af siden.

Høstmarked Øregaard Museum den 13. september
Mostpresning og plantebytte. I år med tre plantebyttere, så det begynder nu at ligne et plantebyttemarked.

Stor interesse for at leje høns
De to nye hønsefræsere, der blev indkøbt i vinter,  lejes ud til borgere i Gentofte  i perioder af fire uger, og der er stor interesse for ordningen.  Dog har det – som i 2014- været rigtig svært at finde lejere i sommermånederne juli og august. Hønsefræserne udlejes også i efterår og vinter – vi fortsætter så længe hønsene lægger æg og der kan findes lejere. Foto taget af Grøn Guide

Temadag om kompost på Krogerup
Krogerup som er i gang med at udvikle et produkt, der kan blive et rigtig godt alternativ til spagnum.  Produktet er udviklet ved milekompostering af forskellige udgangsmaterialer, f.eks. tagrør fra Fugleværnsfondens reservat i Nivå. Kompostmaterialet vendes vha en særlig maskine og materialet kan færdigkomposteres på ca. 6 uger.   Milekomposten vurderes at kunne få bred anvendelse i kummer, krukker, potter og på åbent land som jordforbedrende middel. Projektet åbner samtidig for nye genanvendelsesmuligheder for restprodukter fra naturplejeprojekter – f.eks. afhøstede tagrør, så ringen sluttes. Grøn Guide deltog i temadag om milekompost på Krogerup i september.

Oplæg for naturfagslærere
En tovholder for naturfagslærere på Hellerup Skole har bedt GG komme med forslag til ekskursionsmål i nærområdet. GG deltog i møde den 21. oktober med en præsentation der kan danne udgangspunkt for det videre arbejde.

Ny adresse
I maj flyttede Grøn Guide fra Ørnegårdsvej til Rådhuset , hvor hun har fået arbejdsplads hos Natur og Miljø.

Written by