Om Foreningen

Foreningen Grøn Guide Gentofte blev stiftet i 2000. Foreningens formål er at “rådgive, koordinere og oplyse borgere, foreninger, organisationer og virksomheder i Gentofte om natur- miljø- og ressourcespørgsmål samt at igangsætte aktiviteter, der kan virkeliggøre et bæredygtigt samfund lokalt i Gentofte. Til at varetage formålet ansætter Foreningen Grøn Guide Gentofte en grøn guide. Foreningen er uafhængig af privatøkonomiske interesser og er uden partipolitiske bindinger”. Fra formålsparagraffen i  Vedtægter for Foreningen Grøn Guide Gentofte.

Det fremgår videre af vedtægterne at :

Foreningen er åben for personer , foreninger, organisationer, institutioner og virksomheder, der støtter formålet.

Foreningen er organiseret med medlemmernes generalforsamling, en styregruppe samt en ansat grøn guide.

Foreningens vedtægter: download

Styregruppen

Foreningen Grøn Guide Gentofte har nedsat en styregruppe, der afstikker rammerne for den grønne guides arbejde. Styregruppen er sammensat af repræsentanter fra følgende foreninger og instanser i Gentofte Kommune:

  • Danmarks Naturfredningsforenings Lokalafdeling Gentofte
  • Dansk Cyklist Forbunds Lokalafdeling i Gentofte
  • Friluftsrådet
  • Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte
  • Gentofte Bibliotekerne
  • Miljøbevægelsen NOAH

Grøn Guide er sekretær for styregruppen.

Ønsker du at vide mere om foreningen kan du kontakte:
Grøn Guide Styregruppe Formand Ulrik Reeh på tlf. : 28356869

Årsrapporter

Her downloades årsberetninger for Grøn Guide Gentofte.
[table id=1 /]

Årsplaner

Her downloades arbejdsplaner for Grøn Guide Gentofte.
[table id=2 /]