Affald og genbrug

Vestforbrænding er et interessentskab inden for affaldsområdet og ejet af 19 kommuner, herunder Gentofte. Læs mere på hjemmesiden www.vestfor.dk.

Reparationsguiden er en fortegnelse over virksomheder og forretninger med eget reparationsværksted, som kan varetage reparationer af dine ting – også selvom du ikke har købt produktet det pågældende sted og også efter garantiperioden er udløbet. Find oplysninger på www.reparationsguiden.dk.

Plastic Change arbejder med at synliggøre og fjerne de problemer, der er opstået som følge af flere års brug af materialet. Plastic Change arbejder med kampagner, udvikler undervisningsmaterialer og samler og formidler viden om plastik. Lige så anvendeligt materialet er på grund af sin styrke og holdbarhed, lige så problematisk er materialet, når det ender i naturen. I dag er en lang række af planetens miljøer plastificerede. Find baggrundsviden, aktiviteter med mere  mere på www.plasticchange.dk.


Bolig

Center for Bygningsbevaring tilbyder uvildig teknisk rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger. Centret rådgiver både statslige- og kommunale myndigheder, andre rådgivere, håndværkere og private husejere. www.bygningsbevaring.dk.

Firmaet Genbyg, www.genbyg.dk, har siden 1998 specialiseret sig i opkøb og videresalg af genbrugsmaterialer. Genbyg-konceptet omfatter også upcycling; døre, gulvbrædder og andet fra Genbygs lager bliver lavet om til smarte bordplader, reoler og andre møbler i firmaets snedkerværksted.

Bolius er Realdanias rådgivningsside til husejere. Bolius udgiver et nyhedsbrev med råd om alt fra nedsættelse af elforbruget til radonsikring af boligen samt bekæmpelse af dræbersnegle. www.bolius.dk.

Energistyrelsen , er en statslig styrelse. Den står bag hjemmesiden sparenergi, der indeholder råd om besparelser på vand, varme og el. www.ens.dk.

EnergiTjenesten rådgiver om energibesparelser og vedvarende energi. EnergiTjenesten, der er en uvildig instans, tilbyder primært rådgivning til mindre energiforbrugere såsom husholdninger, men når også ud til skoler, byggeri, erhverv og kommuner. www.energitjenesten.dk.

Ingen CO2. Initiativ der neutraliserer den CO2 udledning, der stammer fra internetopkobling og hjemmesidevisninger. www.ingenCO2.dk

Varmepumpe-guiden giver et  overblik over de forskellige varmepumpeprodukter på markedet. www.varmepumpeguiden.dk


Have, økologi og selvforsyning

Landsforeningen Praktisk økologi har en levende hjemmeside, hvor du kan finde stof om alt, der vedrører økologisk havedrift. Foreningen udgiver det elektroniske nyhedsbrev havenyt.dk og står bag initiativer som Del jorden og Giftfri have. Det sidste i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. www.praktiskoekologi.dk.


Bæredygtighed

Grøn forskel er en hjemmeside der har til formål at sætte gang i den grønne omstilling ved at informere om bæredygtige valg indenfor en bred palet af emner. Udgiver nyhedsbrev. Danmarks største kundeejede energi- og fibernetkoncern SEAS-NVE står bag siden. www.groenforskel.dk.

Grøn Hverdag er en landsdækkende forening for mennesker, der vil støtte en bæredygtig udvikling. Bedre miljø, større biodiversitet, økologi, vedvarende energi, fossilfri transport, mindre affald, mere genbrug, sundere forbrug, fornuftig udnyttelse af ressourcer og en økonomi der fremmer disse ting. www.groenhverdag.dk. www.groenhverdag.dk

NOAH arbejder for en bæredygtig udvikling og har gjort det siden etableringen i 1969. NOAH er organiseret i grupper. NOAH er medlem af verdens største græsrodsnetværk Friends of the Earth. Læs mere om NOAH på hjemmesiden, www.noah.dk.

Det Økologiske Råd er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for en bæredygtig omstilling af samfundet. Arbejder med forskning og formidling- udgiver en række publikationer der kan downloades fra hjemmesiden. www.ecocouncil.dk.

Miljømærkning Danmark har ansvaret for miljømærkerne Blomsten og Svanen i Danmark og fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne. På hjemmesiden  kan man finde oplysninger om de produkter, der har opnået licens til at bruge miljømærkerne. www.ecolabel.dk

Forbrugerrådet Tænk er en medlemsorganisation, der varetager mere end 75.000 personlige medlemmer og 30 medlemsorganisationer og forbrugergruppers interesser. www.taenk.dk


Natur og friluftsliv

Naturstyrelsen varetager opgaver i skove, naturområder og langs kysterne i Danmark. Naturstyrelsen forvalter cirka 200.000 hektar statslige skove og naturområder, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturområder. Naturstyrelsen hører under Miljø- og Fødevareministeriet. www.naturstyrelsen.dk

Friluftsrådet er en paraplyorganisation for en række grønne foreninger og organisationer. Friluftsrådet arbejder med at indsamle viden om friluftsliv, med at motivere til øget brug af naturen, med at støtte initiativer der fremmer og forbedrer mulighederne for at flere kan få et aktivt friluftsliv gennem udlodningsmidler til Friluftslivet. Står for Grønt Flag Grøn Skole ordningen, Grønne spirer, Blåt Flag  og kampagnen Naturens Dag med flere. www.friluftsraadet.dk

Dansk Ornitologisk Forening er en naturbeskyttelsesorganisation med særligt fokus på fuglene. Arbejder med at beskytte og forbedre fuglenes levesteder, med  at indsamle og udbrede viden om fugle, med at give medlemmerne fugleoplevelser i naturen og med at inddrage medlemmerne i foreningens aktiviteter. www.dof.dk

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for en rig natur og et sundt miljø. DN står bag en række kampagner som den landsdækkende affaldsindsamling, Naturens Dag, Giftfri have, sprøjtefrit Danmark med flere. Med henblik på at få skabt de handlinger der medfører en lavere CO2 udledning har DN indgået klimakommuneaftaler med en række af landets kommuner, herunder Gentofte. På siden kan du også læse nyt fra din lokale DN Gentofte under lokale foreninger. www.dn.dk

Undervisning
Hjemmesiden www.affald.dk er et samarbejde mellem en række affaldsselskaber og kommuner og kan frit anvendes til undervisningsbrug. Sidens formål er at give let adgang til aktuelle og fagligt velfunderede oplysninger om affald, affaldsbehandling og miljø og inspirere lærere, pædagoger og elever til at arbejde med emnerne i undervisningen

Skoven i skolen understøtter udeskole gennem forslag til aktiviteter og undervisningsforløb til folkeskolens forskellige klassetrin. www.skoveniskolen.dk

Den Grønne Karavane er et undervisningsforløb udviklet af grønne guider.  Hjemmesiden indeholder beskrivelser af de  værksteder og aktiviteter, der indgår i undervisningsforløbet.


Transport

Cyklistforbundet arbejder med en lang række opgaver og aktiviteter, der samlet er med til at styrke cykelkulturen, holde cykling på den politiske dagsorden og sikre ny viden og nye aktiviteter. Læs mere på www.cyklistforbundet.dk

Pendlernet. Samme vej – samme bil er motto for pendlernet,  der står bag hjemmesiden www.pendlernet.dk.  Ved at køre sammen kan CO2 udslip pr person nedbringes. Find nogen at dele benzinforbruget med på pendlernet.

Danske delebiler samler og ajourfører oplysninger om danske delebilsordninger og formidler viden om fordele ved delebilsordninger. www.danskedelebiler.dk

www.rejseplanen.dk – Find rejseforbindelser med det offentlige og se den CO2 udledning som rejsen medfører. Sammenhold med CO2 belastningen for samme tur kørt i privatbil. . Se også Bilrejseplanen og mulighederne for at kombinere bil og offentlige transportmidler.