Opbakning til bioblitz

Fra mange sider var der opbakning til den Bioblitz, der blev afholdt ved Gentofte Sø og Brobæk Mose den 7. og 8. juni. Tidsmæssigt strakte den sig fra den 7. juni kl.  20:00 til den 8. juni kl. 20:00 med tre timers pause natten mellem onsdag og torsdag.  17 eksperter deltog jævnt fordelt over bioblitzens 24 timer og 6 skoleklasser deltog  torsdag, 4 af skoleklasserne var med fra 9-14.  Opbakningen fra såvel eksperter som indsamlere sikrede at bioblitzens vigtige formål  blev opfyldt ved at:

  • der blev sat tal og billeder på områdets artsdiversitet, som den blev opgjort over de 24 timer
  • begrebet biodiversitet blev formidlet og konkretiseret

Thomas Vikstrøm fra DOF har på vegne af arrangørerne skrevet et takkebrev til alle, der var med til at sikre bioblitzens gennemførelse. Takkebrevet kan læses her:  https://dofbasen.dk/IBA/nyt.php?lokid=149

Bioblitzen blev arrangeret af DOF Gentofte, DN Gentofte, Grøn Guide Gentofte og understøttet af Gentofte kommunes Natur og Miljø afdeling. Derudover var der bistand fra Kulturdagene samt forskellige andre afdelinger i kommunen.

Nye børneleer i sving

40 frivillige deltog i det årlige høslæt ved Gentofte Sø. De mange frivillige – og de nyharpede leer – sikrede at et stort areal blev høstet. De nye børneleer, bevilget af Park og Vej, kom i brug. Igen i år blev det afhøstede, primært tagrør, kørt til Krogerup til cirkelkompostering.  Det færdigkomposterede produkt indgår som erstatning for spagnum i gartneriets økologiske produktion.  Ordningen har kunnet komme i stand fordi det afhøstede stammer fra et paragraf 3 område og fordi Park og Vej kører det op til Krogerup umiddelbart efter afhøstning. Læs mere om høslættet her: https://dofbasen.dk/IBA/nyt.php?lokid=149

Den landsdækkende Krible Krable uge

Grøn Guide deltog igen i 2017 i den landsdækkende Krible Krable uge arrangeret af naturvejlederforeningen og DR Ramasjang. I samarbejde med Gentofte Børnevenner blev der afholdt 4 Krible Krable temadage i GBVs villahave og i samarbejde med Gentoftegade bibliotek blev der arrangeret en Krible Krable dag for børnefamilier ved Gentofte Sø. Karen Stevnbak Andersen og Grøn Guide var undervisere på temadagene.

Tur i Nymosen:

Under Gentofte Kulturdage inviterede Grøn Guide og Åke Sandö på en tur i Nymosen. Under turen var der fokus på de vilde planter langs stien og på de forskellige arter af orkidéer, der bl.a. pga den intensive  plejeindsats, har vundet indpas på et engområde i mosen. Orkidéerne i området er Maj-gøgeurt, Kødfarvet gøgeurt, Ægbladet fliglæbe samt Priklæbet gøgeurt. Den sidstnævnte vokser på en lille ø ude i mosen sammen med orkidéen Skovgøgeurt.  Foto viser turdeltagere ved indgangen til Nymosen.

Kommende arrangementer

Der er to gange tilbage på kurset om selvforsyning og rewilding. Onsdag den 23.8 står Jakob Müller klar med et  oplæg, der sætter fokus på hvordan man kan skabe spændende biotoper i haven og dermed  levesteder for hjemmehørende dyr og planter. Onsdag den 20. 9 fortæller  Karen Stevnbak Andersen oplæg om vinterklargøring af havens bede, opbevaring af frugt og grønt samt syltning og fermentering. Endelig skal vi på de sidste kursusgange vende forslag til kommende oplæg og aktiviteter i gruppen.

Kursus om vild mad

I samarbejde med DN Gentofte arrangerer Grøn Guide i september 2 inspirationsdage  om vild mad. Læs omtalen nedenfor:

Vilde planter og vild mad
Et kursus for dig, der er ”vild med de vilde” og gerne vil bruge flere vilde planter i din madlavning. Kurset giver dig inspiration til at komme i gang og du får en grundig vejledning i hvilke vilde planter, der egner sig til formålet.  Kurset arrangeres i et samarbejde mellem DN Gentofte og Grøn Guide Gentofte. Underviser er biolog og naturvejleder Karen Stevnbak Andersen. Tilmelding er nødvendig (se mere nederst i teksten).

Kurset omfatter to ture, der finder sted følgende datoer:
Tirsdag den 5. september kl. 17-19

Denne kursusgang omfatter en tur i Ermelunden, muligvis med en afstikker i Hundesømosen. På denne kursusgang vil vi undersøge, hvad september byder på af spiselige urter og frugter. Vi slutter af med at tilberede nogle lette smagsprøver af vild mad under åbne himmel.

Mødested: Ermelundsværket ,  Soløsevej 71, 2820 Gentofte.
Tirsdag den 19. september kl. 17-19

Den anden kursusgang finder sted i Anne Møller-Andersens have.  Vi medbringer hver især lidt vilde urter fra egen have, og ser på hvad der kan indgå i den fælles madlavning.

Mødested: Skovrankevej 2B, 2820 Gentofte
Tilmelding senest mandag den 28. august til:  karenstevnbak@gmail.com

Mostpresning i efteråret

September og oktober er højsæson for mostpresning.

Nedenfor kommer en liste over de steder og tidspunkter hvor Grøn Guide står klar med de to mostpressere:

Øregård Museums Høstmarked søndag den 3. september kl. 11-16

Foreningernes Dag i Vangede lørdag den 9. september kl 11-16

Gentoftenatten på Ordrup Bibliotek fredag den 29. august – se tidspunkt i Gentoftenattens program

For medlemmer af Gentofte Børnevenner arrangeres en æbledag med mostpresning samt oplæg af pometmester  søndag den 1. oktober kl. 11-14

I skolernes efterårsferie kan man træffe Grøn Guide og mostpresserne på følgende Gentofte biblioteker:

Mandag den 16.10 på Hovedbiblioteket Ahlmanns Allé 6 kl. 11-14

Tirsdag den 17. oktober på Jægersborg Bibliotek kl. 10-13

Onsdag den 18. oktober kl. 10-13 på Gentoftegade Bibliotek kl. 10-13.

Da der som regel kommer mange deltagere,  kan man ikke regne med at få presset hele sin æblehøst ved disse arrangementer. Det er muligt at leje udstyret,  hvis man har mange æbler der skal presses. Gå evt. sammen med naboer og venner om en fælles mostpresningsdag.