Grøn Dag på genbrugspladsen
Søndag den 3. maj arrangerede Affald og Genbrug og Grøn Guide en Grøn Dag på genbrugspladsen. Her kunne man blive skrevet op til kompostordningen og få en spand kompostorm udleveret. Mange borgere mødte op, godt 70 kompostbeholdere blev afsat og 1/2 kubikmeter kompostorm blev uddelt. Det er første gang der holdes Grøn Dag i Gentofte med fokus på kompostering.

Det er stadigt muligt at blive skrevet op til kompostordningen via link på Gentofte Kommunes hjemmeside: http://gentofte.renoweb.dk/borger_tilmeldmateriel.aspx

Kulturdage med naturoplevelser
Der var travlhed ved Grøn Guides kompoststand i Øregaardsparken under Gentofte Kulturdage. På standen var en udstilling med kompost i forskellige stadier, og man kunne se nærmere på nedbrydere i kompost i forstørrelsesglas eller stereolup. Den største attraktion var dog næsehornsbillerne (fundet i pallerne med kompostorm på Grøn Dag). Kompoststanden indgik i den tværgående agenda gruppes fælles tema: Den bæredygtige By.

Fyraftenstur i Nymosen
Botanikturen i Nymosen under Gentofte Kulturdage bød på en række almindeligt forekommende arter samt det overvældende syn af mere end 200 eksemplarer af livskraftige gøgeurter (overvejende kødfarvet gøgeurt) samlet på et lille areal. De mange gøgeurter er fremkommet takket være en frivillig plejeindsats af Åke Sandö (billedet). Plejeindsatsen har strakt sig over flere årtier. Der var 32 deltagere på denne fyraftenstur arrangeret af Grøn Guide i samarbejde med Åke Sandö.

Høns på sommerophold
De fire høns, der blev indkøb i marts 2015 har det rigtig godt og stortrives hos lejerne i Gentofte. Desværre er det svært at finde lejere der kan påtage sig at leje hønsene i ferietiden (flere vil ellers gerne have dem med i sommehus etc).  Heldigvis finder vi en løsning på pasningen, men det er lidt ærgerligt at ventelisten mere eller mindre står i stampe i ferietiden.

Flere leer til næste år
Det store fremmøde af frivillige kræfter til høslættet ved Gentofte Sø den 30. juni gjorde det tydeligt at arrangørerne må i gang med at skaffe flere leer og river.  I år var der 35 deltagere, det hidtil største antal frivillige. Høslættet gavner de arter, der taber i kampen om lysressourcen mod de mere konkurrencestærke arter. Heriblandt Gentofte Kommunes ansvarsart priklæbet gøgeurt. Billedet nedenfor viser instruktøren fra DN Nick Leyssac, der demonstrerer leslåningens kunst. Det handler  bl.a om at komme i bund. Lebladet skal være så tæt på jordoverfladen som muligt, men orkideerne skånes selvfølgelig. Arrangører er Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening samt Danmarks Naturfredningforenings afdeling i Gentofte, Gentofte Kommune og Grøn Guide Gentofte. Friluftsrådet gav økonomisk støtte til forplejningen.

Kommende aktiviteter
Mostpresning og plantebytte er med på Øregaard Museums årlige høstmarked søndag den 13. september kl. 11-16. Grøn Guide medvirker med to sæt mostpressere med tilbehør (kværne). Har du overskud af æbler, kan du komme forbi og forvandle dem til most. Husk de rengjorte flasker. Nedfaldsæbler kan anvendes, så længe de ikke er angrebet af råd. Et hjørne af høstmarkedet er afsat til plantebyttere. Har du planter i overskud og lyst til at medvirke med en større eller mindre stand, kan du henvende dig til Grøn Guide for yderligere oplysninger og tilmelding.

Ny adresse
I midten af maj flyttede Grøn Guide kontoret fra Ørnegårdsvej 19 til Gentofte Rådhus, 3. sal, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. Her er jeg nu i kontorfællesskab med Natur og Miljø.

Written by