Byg en humlebikasse
I marts begynder de første humlebidronninger at dukke op efter deres lange vinterhi. De er sultne og leder efter nektar,  som de på denne tid af året bl.a. finder  i pil, krokus, påskeklokker, lungeurt , korsknap  og lærkespore.  Udover nektar og pollen er humlebierne på jagt efter et egnet redested , et godt redested er en forudsætning for at en ny generation af humlebier kan komme på vingerne. Både med hensyn til føde og egnede redesteder har humlebierne det svært. Ved at lave en redekasse til humlebierne og sørge for at haven har blomstrende planter fra marts til oktober kan man yde en håndsrækning til de trængte humlebier.

Humlebierne vil betale tilbage i form af bestøvning af frugttræer og bærbuske og mange andre nytteplanter. Humlebier har derudover en vigtig rolle som bestøvere af vore vilde planter og er en nøgleart i fødekæderne. Når humlebierne går tilbage påvirker det en række andre arter negativt.

Lørdag den 18. marts inviterede Dyssegård Bibliotek, sløjdlæreren Marianne Ilsnæs og Grøn Guide til en workshop hvor deltagerne kunne bygge deres egen humlebikasse. Der var udsolgt til arrangementet, men man kan finde vejledninger på nettet ti selv at bygge og indrette en humlebikasse…http://www.naturninja.dk/oplevelser/byg-et-bo-til-humlebierne/

Aktuelle tilbud til skoler og daginstitutioner:
Naturvejlederforeningens landsdækkende Krible Krable kampagne finder sted i maj 2017 – som forrige år i samarbejde med DR Ramasjang. I den forbindelse er der tilbud til skoler og daginstitutioner:

Du kan tilmelde din daginstitution med en aktivitet: http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/

Du kan også søge om at få oprettet et mindre naturområde – en minibiotop – på legepladsen eller i skolegården: http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/tilmelding-krible-krable/

Bemærk: Ansøgningsfrist denne uge – 10. februar kl. 12:00  (meget nemt ansøgningsskema)

DNs landsdækkende affaldsindsamlingsuge finder sted i uge 13. I får tilsendt en gratis deltagerpakke fra DN   hvis I tilmelder jer senest 3. marts på http://www.affaldsindsamlingen.dk

Havekursus:

Selvforsyning og rewilding  – hånd i hånd

Et kursus for dig der vil mere med din have

I år tilbyder Grøn Guide Gentofte et havekursus. På kurset lærer du at dyrke egne økologiske grøntsager og samtidig indrette haven mere naturnært. Formål at give deltagerne et grundlæggende kendskab til økologisk havedrift, at skabe en platform for gensidig inspiration og vidensdeling samt styrke lokalt netværk af haveinteresserede. Hver kursusgang vil være sammensat af teori og aktiviteter.

Tid: onsdag den 19. april, onsdag den. 3. maj, onsdag den 23. august samt onsdag den 20. sept.
Alle dage i tidsrummet 16:30 -18:30

Sted: Salen hos Gentofte Børnevenner, Smakkegårdsvej 71
Pris: 400 kr. for hele forløbet

Tilmelding senest torsdag den 6. april til : Grøn Guide Gentofte på libj@gentofte.dk

Husk at oplyse navn, adresse, telefon og mailadresse ved tilmelding. Indbetaling af kursusgebyret til foreningen Grøn Guide Gentofte reg. nr. 2191  konto nr. 62 64 370 351 senest 6. April.

Der er plads til 40 deltagere på kurset

Om underviserne:

Karen Stevnbak Andersen er økologisk haveformidler og har mere end 10 års erfaring med undervisning i skolehaver, blandt andet i Københavns Skolehaver og Haver til Maver på Krogerup. Karen er uddannet biolog og naturvejleder med fokus på jordbundsøkologi og samspillet mellem planter og dyr.

Jakob Müller har fast base i naturværkstedet Ordrup Hus. Jakob er uddannet biolog og naturvejleder med 10 års erfaring med Naturformidling i Gentofte Kommune.

Lisbeth Boye Jensen. Grøn Guide i Gentofte siden 2009, uddannet biolog og grøn guide. Kursusarrangør og underviser.

Program

1. Opstart af en økologisk køkkenhave (ved Karen og Lisbeth)

På den første kursusgang vil du få en introduktion til grundprincipperne i økologisk jordbrug og få vejledning i at planlægge en nyttehave. Karen vil komme ind på jord og jordbehandling, plantevalg, sædskifte, gode naboplanter, grøngødning, kompost, nyttedyr og skadedyr. Du vil høre om de udfordringer, der ligger i at få dine planter godt fra start og få forslag til indretning af en nem køkkenhave med 2- 3 bede. Vi vil præsentere et udvalg af frø fra Gentofte Frøbibliotek og arbejdermed at forkultivere frø i potter, som vi selv fremstiller. Evt. sambestilling af udplantningsplanter fra det økologiske gartneri Grennessminde i Høje Taastrup.

2. Haven i vækstsæsonen (ved Karen og Lisbeth)

Hør om hvordan du hjælper dine økologiske nytteplanter gennem vækstsæsonen. Karen fortæller om økologisk ukrudtsbekæmpelse, økologisk bekæmpelse af skadedyr, havens kredsløb, kompost og vegetabilsk gødning.  Udplantningsplanter fordeles, kompostorm udleveres, vi fremstiller vegetabilsk gødning af brændenælder.

3. Naturen ind i haven (ved Jakob Müller)

En af de store trusler for mange dyrearter er mangel på plads og tab af levesteder. Som haveejer kan du invitere den vilde natur ind i din have og på den måde give en håndsrækning til den trængte natur. Udover at du gør en indsats for den truede natur vil dine nytteplanter, bær og frugtbuske også drage fordel af, at din have rummer levesteder for f.eks. vilde bier, der er vigtige bestøvere. På denne kursus dag vil Jakob fortælle hvordan du kan indrette haven mere naturnært gennem vand i haven, plantevalg, stendiger, og stenbunker, kvashegn med mere.   Som del af oplægget vil Jakob medbringe modeller af redekasser til fugle, insekter og pindsvin og fortælle hvordan du kan gøre dem attraktive for dyrene.

4. Høst og opbevaring af grønsager, vinterklargøring af bede (ved Karen og Lisbeth)

Nogle grønsager kan holde sig friske langt hen på vinteren. Det kræver man ved, hvordan de bedst opbevares. Karen fortæller om høst og opbevaring af grønsager og frugt, herunder konservering af grøntsager ved syltning og fermentering. Derudover fortæller hun om vinterklargøring af bede med henblik på at holde hus med næringsstofferne til næste sæson, og hun vil komme ind på vinterdække og hvilke efterafgrøder der egner sig bedst under forskellige forhold. Vi presser most af medbragte æbler, derudover erfaringsudveksling, frødeling, plantebytte, planlægning af kommende netværksaktiviteter.

Andre tilbud fra Grøn Guide:

Udlån af grejkasser med udstyr til undersøgelse af vandlevende og landlevende Krible Krable dyr – gratis, kan lånes hele året. Kontakt Grøn Guide.

Lej 2 høns i fire uger – 800 kr. , foder kørsel, halm og strøelse inkluderet : https://gg-gentofte.dk/hons/#1507193115600-ac404ae3-3f6b

Written by