Med hønsehold i haven kan du blive selvforsynende med æg samt med gødning til grønsagsbedet. Høns i haven et godt familieprojekt. Det er spændende at lære hønsenes adfærd nærmere at kende og det knytter familiebånd at være sammen om de forskellige opgaver med at passe hønsene.

Overskydende grønsagsskræller og andet grøntaffald fra dit køkken kan bruges som foder til høns. Miljømæssigt er det bedre end når det grønne affald sendes til restaffald og forbrænding. Det sidste medfører CO2 udledning under transport af affaldet. Der bliver mindre restaffald og dermed mindre CO2 udledning (gennem transport af affald), når madaffaldet bliver genanvendt samme sted som det produceres.

Når du er selvforsynende med æg, falder den miljøbelastning, der er forbundet med produktion af æg i hønserier samt med den efterfølgende transport af æg fra hønseri til butik og fra butik hjem til dig.

Når du bruger et affaldsprodukt som grønt affald fra køkkenet til hønsefoder erstatter det delvis indkøbt foder, der kan være transporteret over store afstande.

Hønsegødning har stort indhold af næringsstoffer. Disse næringsstoffer recirkuleres lokalt, når gødningen anvendes i køkkenhaven. Hønsegødning øger også jordens indhold af humus, der forbedrer jordkvaliteten væsentligt.

Hønsegødning kan erstatte andre former for gødning. Der udledes derfor mindre CO2 til transport af indkøbt gødning, når hønsegødningen anvendes lokalt.

Regulativ for hønsehold

Se regulativet HER

Gennem Grøn Guide Gentofte kan du leje en hønsefræser med to høns, æglægningsfoder, halm, strøelse og kalktilskud. Lejeperioden er otte uger og prisen er 1300 kr. inklusiv transport, æglægningsfoder med mere. Ordningen er et tilbud til familier og institutioner i Gentofte, der overvejer at holde egne høns. Ved at leje hønsefræser med to høns i en otte ugers periode får man en klar fornemmelse af de opgaver og gevinster, der er forbundet med det at holde høns.

Hvem kan leje
Tilbuddet er rettet mod borgere i Gentofte med have eller adgang til et grønt areal, hvor hønsefræseren må placeres. For at komme i betragtning skal haven være i samme niveau som vej og fortov- der må med andre ord ikke være trapper op til haven. Derudover skal indgangsvejen til haven være minimum 110 cm bred. Hønsefræseren måler 265 cm i længden, 107 cm i bredden og 137 cm i højden.

Daglig pasning
Hønsene lukkes ud af hønsehuset og ind i den tilhørende gård om morgenen . Om eftermiddagen lukkes de ind i huset igen. De skal have friskt vand dagligt. Hønsene skal have adgang til æglægningsfoder i foderautomaten (inde i hønsehuset). Hønsene har behov for 100-120 g æglægningsfoder pr. dag. De spiser kun den mængde de har brug for. Der suppleres med østersskaller. Æglægningsfoder udgør kun en del af hønsenes kost. Hønsene supplerer selv med græs, frø, orme, larver og insekter. Derudover er madrester fra dit køkken, især de grønne, en vigtig del af hønsenes kost. Det kan være rester af rodfrugter, æbler, kål og andet grøntaffald. Høns bryder sig ikke om citrusfrugter og de må ikke få fordærvet mad. Få evt. børnene til at hjælpe med at plukke friskt grønt græs, mælkebøtter, fuglegræs og andet. Udnyt at hønsefræseren er mobil og flyt den med mellemrum rundt i haven. Derved får hønsene mulighed for at finde nye fødeemner.

Vil du vide mere
Send en mail til kta@gentofte.dk, hvis du har spørgsmål til ordningen eller ønsker at blive skrevet på ventelisten.