Med hønsehold i haven kan du blive selvforsynende med æg samt med gødning til grønsagsbedet. Høns i haven et godt familieprojekt. Det er spændende at lære hønsenes adfærd nærmere at kende og det knytter familiebånd at være sammen om de forskellige opgaver med at passe hønsene.

Overskydende grønsagsskræller og andet grøntaffald fra dit køkken kan bruges som foder til høns. Miljømæssigt er det bedre end når det grønne affald sendes til restaffald og forbrænding. Det sidste medfører CO2 udledning under transport af affaldet. Der bliver mindre restaffald og dermed mindre CO2 udledning (gennem transport af affald), når madaffaldet bliver genanvendt samme sted som det produceres.

Når du er selvforsynende med æg, falder den miljøbelastning, der er forbundet med produktion af æg i hønserier samt med den efterfølgende transport af æg fra hønseri til butik og fra butik hjem til dig.

Når du bruger et affaldsprodukt som grønt affald fra køkkenet til hønsefoder erstatter det delvis indkøbt foder, der kan være transporteret over store afstande.

Hønsegødning har stort indhold af næringsstoffer. Disse næringsstoffer recirkuleres lokalt, når gødningen anvendes i køkkenhaven. Hønsegødning øger også jordens indhold af humus, der forbedrer jordkvaliteten væsentligt.

Hønsegødning kan erstatte andre former for gødning. Der udledes derfor mindre CO2 til transport af indkøbt gødning, når hønsegødningen anvendes lokalt.

Regulativ for hønsehold

Se regulativet HER