Årsrapport for 2014
Årsrapporten for 2014 er nu lagt ud på hjemmesiden…læs mere

Arbejdsplan for 2015
Arbejdsplan for 2015 blev godkendt på styregruppemødet den 20. januar…læs mere

Ny havesæson
Urban farming, urban gardening eller urban agriculture – alle begreber omhandler det at dyrke afgrøder i byerne.  I takt med at flere af os vælger at bo urbant og efterspørgslen og interessen for  økologiske, bæredygtige og klimavenlige fødevarer stiger, øges interessen for at dyrke egne afgrøder tæt på boligen. I  bogen Grøn Puls af Hanne Damm og Jørgen Dahl Madsen er beskrevet en mangfoldighed  af   initiativer inden for området urban agriculture og bogen er en appetitvækker til selv at gå i gang – også når dyrkningsarealet begrænses til en  altan eller en plantekasse i en fælles gård. Bogen indeholder også et spændende kapitel om parcelhushaven, der har et stort potentiale for dyrkning af afgrøder.

Naturen i haven
Råder du over en parcehusgrund kan du også tænke arealet ind i en indsats for at bevare den truede natur. Forskere fra Århus Universitet har i rapporten Parcelhushaven – en del af byens natur beskrevet en række tiltag, der gør haven tiltrækkende for vilde dyr og planter, herunder for nogle af  de rødlistede arter. Indretter du haven mere naturnært er det helt i tråd  med intentionerne i regeringens Naturplan Danmark, der bl.a. anbefaler  spredningskorridorer som en måde, hvormed tabet af biologisk mangfoldighed kan reduceres.  I de store byer må parcelhushaverne indtænkes, hvis de grønne områder skal knyttes sammen af grønne korridorer. I tilknytning til rapporten om parcelhushaver er der udarbejdet et Scorekort,  hvor du kan checke hvor højt din have scorer på biodiversitet. Se scorekortet her.

De enkelte tiltag, hvormed biodiversiteten kan øges, er nærmere beskrevet i i rapporten Parcelhushaven- en del af byens natur, læs den her.

Vandhul og dødt ved, her i Forstbotanisk Have , er vigtige elementer for et højt score i biodiversitet.

Kommende aktiviteter:
I marts/april vil 7 udskolingsklasser fra skoler i Gentofte deltage i projektet Rundt om vand. Forløbet skal gøre os klogere på vandets kredsløb, herunder vandforsyning og spildevandsrensning. Vi skal besøge  forsyningsvirksomheder ,  lave forsøg og eksperimenter samt  indsamle og bearbejde viden om vand hjemme på skolen.

Papirværksted
En indskolingsklasse  og èn storbørnsgruppe har foreløbig meldt sig til papirværksted i formidlingslokalet på genbrugsstationen i foråret. I værkstedet sætter vi fokus på papirets livscyklus  – fra vugge til grav. Processen med at genbruge papir synliggøres, når  vi arbejder med at lave  nyt papir ud af kasserede aviser, tegninger og konvolutter.  Værkstedet  afsluttes med en kort rundvisning på genbrugspladsen ved pladspersonalet. Der er ledige tider fra slutningen af maj – kontakt Grøn Guide hvis dette er noget for dig.

Nye høns på trapperne
Isabel og Isabrown, Hanne og Hilda, Høns og Grethe…..et lille udpluk fra kataloget over navne, som de opfindsomme lejere tildelte  hønsene i 2014. En ny sæson  står for døren. Nye hønsefræsere blev afhentet i uge 7 og er netop nu ved at blive behandlet med miljømærket træbeskyttelse. Vi venter nu på at nye høns af racen IsaBrown bliver æglægningsmodne og regner med at udlejningen kan starte op midt i marts.

Written by