I 2008 udgav Gentofte Kommune hæftet ”Cykelture med Grøn Guide i Gentofte”. Anledningen til hæftets udgivelse var etableringen af tre nye cykelruter i kommunen, nemlig Skovruten, Søruten og Parkruten. Hæftet beskriver natur- og kulturhistoriske oplevelser og værdier i de områder, som cykelruterne fører igennem. Grøn Guide har været tovholder på projektet, som har omfattet et samarbejde mellem foreninger og en række forvaltninger i Gentofte Kommune.

Hæftet er siden den 1. udgave blevet revideret tre gange. Den sidste udgave er fra 2014. Hæftet er gratis og kan hentes i Kommuneservice på Rådhuset og på Gentofte bibliotekerne. Det er en god idé at kontakte biblioteket først, så er du sikker på ikke at gå forgæves. Enkelte cykelhandlere i kommunen har også hæftet liggende.

Gentofte fra cykel

Hæftet Cykelture med Grøn Guide i Gentofte blev udarbejdet i 2008 samtidig med at de tre cykelruter: Skovruten, Parkruten og Søruten blev etableret. Den sidst reviderede udgave af hæftet er fra 2014. Hæftet kan fås i Kommuneservice og på de fleste biblioteker i Gentofte. Gennem Grøn Guide kan der også bestilles guidede temature
på cykelruterne.

Cykelture med Grøn Guide i Gentofte: Download