Størrelsen på vores boliger er vokset gennem de seneste 60 år. Størrelsen på et gennemsnitligt parcelhus var i 1956 111 m2, i 2016 på 199 m2. Over samme periode er antallet af elforbrugende apparater i boligen steget eksplosivt. Selvom vores boliger er blevet bedre isoleret og elapparaterne er blevet mere energivenlige, er det på grund af det stigende boligareal og det stigende antal apparater en udfordring at holde el- og varmeforbruget , og den dertil koblede CO2 udledning nede. I den forbindelse er brug af boligen helt central. Dette afsnit har især fokus på hvordan du gennem din adfærd samt mindre tekniske løsninger kan medvirke til at sætte en stopper for CO2 udledningen fra boligen .

Novafos er vandselskab for 9 nordsjællandske kommuner, herunder Gentofte. På hjemmesiden kan du finde oplysninger om prisen på dit vand, vandets hårdhedsgrad med mere.

Vand er en ubegrænset ressource. Det samme kan desværre ikke siges om det rene grundvand, som vi bruger i boligerne både som drikkevand, til madlavning, bad og toiletskyl. Der bliver fundet pesticidrester i et stigende antal drikkevandsboringer i DK og når koncentrationen overstiger grænseværdien må boringerne lukkes. For ikke at udtømme den rene grundvandsressource bør vi spare på vandet.

Et lavere vandforbrug

Aflæs vandmåleren engang hver måned. Derved kan du nå at sætte ind mod lækager og overforbrug inden det løber løbsk.

Vær meget opmærksom på dryppende vandhaner og løbende toiletter. Få dem repareret med det samme. Det er alt for dyrt at lade stå til.

En ”almindelig” bruser kan nemt bruge 10-20 liter vand pr minut. Udskift i stedet til en sparebruser. Der er gode modeller på markedet, der bruger ned til 6 l vand pr minut.

Tag kortere brusebade.

Mange vandhaner tillader en gennemstrømning på 12 liter vand pr minut. Det er tilstrækkeligt med 4 liter vand pr minut ved en håndvask og 8 l vand pr minut ved en køkkenvask. Monter perlatorer på vandhanerne så gennemstrømningen justeres.

Fyld opvaske – og vaskemaskine helt op før start. Brug en balje når du vasker op i hånden.

Brug regnvand når du vander i haven, til bilvask, vask af gummistøvler med mere.

Fjernvarmenettet er i disse år under kraftig udbygning i Gentofte. 70% af energien i fjernvarme stammer i dag (2017) fra affaldsforbrænding, sol og vind samt overskydende elproduktion. Målet er at al energien skal komme fra disse eller andre såkaldte miljøoptimerede kilder inden 2026. Sammenlignet med olie og gas er der store miljøfordele ved at koble sig på fjernvarmenettet, da fjernvarme giver en lavere CO2 udledning. På Gentofte Fjernvarmes hjemmeside kan man læse at et hus på 150 kvm, der skifter fra gas til fjernvarme vil spare miljøet for næsten 4 ton CO2 om året. Derudover er der også en økonomisk gevinst. Solvarme er en anden miljøvenlig opvarmningskilde, som især er relevant til opvarmning af brugsvand.

Et lavere varmeforbrug

Går man efter et lavere varmeforbrug, må man som det første undersøge om huset kan holde på varmen. Er isoleringen utilstrækkelig og er der utætheder f.eks omkring døre og vinduer? Hvis det er tilfældet må man igang med efterisolere og tætne de steder hvor varmen siver ud. Måske skal du også se på vinduerne, det kan ofte betale sig at udskifte ældre ruder til nye energiruder.

Aflæs varmemåleren hver uge. Lækager eller overforbrug opdages tidligere når man følger forbruget. Hent evt. en app som f.eks. Watts, der hjælper dig med at overvåge energiforbruget.

Et større boligareal medfører et større opvarmningsbehov. At skrue helt eller delvist ned for en af flere radiatorer der er placeret i samme rum giver ikke den bedste udnyttelse af varmen. Det er langt bedre at lade termostaten på alle radiatorer i samme rum stå på samme trin – f.eks. 3.

Hold rumtemperaturen på 20-21 grader.

For hver grad du sænker temperaturen , sparer du 5% på varmeregningen. Du bør dog ikke sænke temperaturen lavere end til 16 grader celcius.

Varmen skal kunne cirkulere ud i rummet fra radiatorerne. Undgå at dække radiatorer til med tøj eller at placere store møbler eller tunge gardiner foran radiatorer.

Luft ud med gennemtræk 5-10 minutter flere gange om dagen. Luk for varmen imens.

Et lavere elforbrug

Aflæs elmåleren hver måned

Træk gardinerne fra og sluk for det elektriske lys, når det er lyst udenfor.

Sluk for kontakten når du er færdig med at bruge et elapparat. På den måde sikrer du dig at apparatet ikke bruger stand-by. 10% af en gennemsnitsfamilies elforbrug kan henføres til stand-by funktionen.

Gå efter A++ mærkede modeller, når du skal købe nye hårde hvidevarer

Spar på tørretumbleren , hæng tøjet til tørre udendørs

Vask ved lavere temperatur og fyldte vaskemaskiner sparer vand og el. 30-40 grader er nok til kulørt vask og i private hjem kan ”kogevask” nemt finde sted ved 60 grader, hvor støvmider og de fleste bakterier forsvinder. Prisen pr vask fordobles når du går fra 40 til 60 grader og tredobles når du går 40 grader til 90 grader.

Lån elspareudstyr
De færreste ved hvor meget strøm hjemmets elektriske apparater bruger. Ved hjælp af et lille sparometer kan du imidlertid nemt lære dine apparaters strømforbrug at kende og skaffe dig et overblik over hvad dit elforbrug går til. Du kan måle strømforbruget når apparatet er i brug og når det står på standby. Sparometret kan også vise dig hvad de enkelte apparaters forbrug koster i kroner og øre.  Du kan låne et sparometer hos Grøn Guide.

Termopistol
Gennem Grøn Guide Gentofte kan du også låne en handy termopistol.  Med  termopistolen kan du hurtigt og nemt registrere overfladetemperaturen på boligens forskellige flader: vægge, døre, vinduer med mere.  Målingerne kan hjælpe dig med at udpege  de flader, der er mindre effektive til at bremse varmens passage. Med andre ord; termopistolen kan vise dig om der er flader i din bolig, hvor du med fordel  kan investere i en ekstra isolering eller en ny tætning. Når du reducerer varmetabet i din bolig gavner det  både klimaet og din økonomi. Kontakt Grøn Guide Gentofte på kta@gentofte.dk hvis du vil høre nærmere  om udlån af termopistolen (NB!foreløbig er der kun et eksemplar “i butikken”, så ventetid må påregnes)